Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

MVOMaatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Visser & Visser Breda

Voor een duurzame ontwikkeling is het essentieel op verantwoorde wijze om te gaan met mensen, energie, grondstoffen en het milieu.  Visser & Visser is zich er al jaren van bewust dat er méér is dan enkel het behalen van winst. De 3 P’s(People, Planet en Profit) vormen daarom een belangrijke pijler in ons ondernemingsbeleid. Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor de producten en diensten die wij leveren. Er wordt daarom continu getracht om een zo positief mogelijke bijdrage te leveren op zowel sociaal als milieugebied.

Partner MVO Nederland 

Wij zijn partner van MVO Nederland. Met dit partnerschap hebben wij toegang tot actuele kennis op het gebied van MVO. Met behulp van dit grote netwerk profiteren we van kennisdeling op het gebied van MVO met andere MKB’ers. Zo blijven wij op de hoogte van de meest actuele mogelijkheden op het gebied van MVO en streven wij naar continue verbetering van onze duurzame bedrijfsvoering.

Duurzame energie

Visser & Visser is sinds medio 2013 zelfvoorzienend qua energie. Op het dak van ons bedrijfspand aan de Veldsteen 25 zijn 240 panelen geplaatst, met een totale capaciteit van 30 kW per uur aan groene stroom. M.b.v. deze zonnecellen wordt zelfstanding duurzame energie opgewekt en direct gebruikt binnen beiden bedrijfsgebouwen van Visser & Visser.   Wij kiezen hiermee voor een duurzame en structurele invulling van onze jaarlijkse energiebehoefte, en het verminderen van de CO2-uitstoot.Naast deze milieuvriendelijke vorm van energieopwekking krijgt ook een verantwoorde en efficiënte energiehuishouding alle aandacht. Binnen Visser & Visser passen wij een energiebesparingsbeleid toe binnen onze gebouwen. De verlichting binnen de gebouwen wordt met bewegingssensoren geregeld. Daarnaast zorgen lichtkoepels voor een optimaal gebruik van daglicht. Wij geven hierdoor een duidelijke invulling aan onze sterke wens tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 

Afvalbeheer

Zowel restmaterialen als het verpakkingsmateriaal afkomstig van onze leveranciers, gebruiken we zoveel mogelijk opnieuw voor het verpakken van goederen die we aan onze klanten verzenden. Wat niet geschikt is voor hergebruik, zamelen we gescheiden in.Om de papierstroom bij ons en onze klanten te minimaliseren, bieden wij onze klanten sinds medio 2010 de mogelijkheid om over te stappen op digitale facturatie. Onze brochures en folders worden zoveel mogelijk digitaal aangeboden om het papiergebruik verder terug te dringen. Al het papierwerk wat wij desondanks verspreiden, wordt gedrukt op FSC-papier.Visser & Visser produceert duurzame producten zodat deze lang mee gaan en vervanging (en dus de hoeveelheid afvalproducten) tot het minimum beperkt wordt. 

amenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Sociaal maatschappelijke inzet

Wij als Visser & Visser zeten ons in voor de ontwikkeling van jonge en gedreven werknemers.
Visser & Visser BV is dan ook een door SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkend en gecertificeerd leerbedrijf voor administratieve, logistiek, handels- en technische VMBO & MBO-leerwerktrajecten. 
Wij stellen regelmatig stageplekken ter beschikking voor het leerlingwezen.

Ons beleid op het gebied van goede doelen; onze medewerkers nemen actief deel aan lokale, maar ook internationale activiteiten, zoals de bouw van een weeshuis in Roemenië.Daarnaast stellen wij onze vergaderruimtes en faciliteiten ter beschikking voor maatschappelijke organisaties.  Wij streven naar zoveel mogelijk samenwerking met toeleveranciers waar MVO eveneens hoog in het vaandel staat. Daarnaast kiezen wij waar mogelijk voor een langdurige duurzame samenwerking met leveranciers.

Veiligheid en gezondheid staan voor zowel het personeel als de klanten van ons, hoog in het vaandel. Een gezonde en veilige werkomgeving is gerealiseerd d.m.v. beschermingskleding, goede klimaatbeheersing en een veilige indeling van het bedrijfsgebouw.Visser & Visser zoekt actief naar innovatieve producten voor haar klanten, producten die het werken veiliger en meer comfortabel maken. Twee voorbeelden hiervan zijn kniebeschermers en de recentelijk door Visser & Visser ontwikkelde Strakvlak;
Voor de continuïteit van onze onderneming zijn wij afhankelijk van onze klanten. Iedere medewerker draagt de verantwoordelijk om in alle klant- en leverancierscontacten blijk te geven van een professionele houding, efficiëntie en eerlijkheid. Wij streven te allen tijde naar het leveren van een goede service. Als laatste kiezen wij ervoor, om enkel producten van A-kwaliteit op de markt te brengen.

MVO Nieuws

Visser & Visser investeert in zonnestroom

© 2016 Visser & Visser BV