Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Balans tussen de 3 P's: People, Planet, Profit

Visser & Visser is zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor onze maatschappij en leefomgeving. Dit komt deels voort uit de levensovertuiging van het management. Het ondernemingsbeleid is gestoeld op de drie pijlers People, Planet en Profit, gericht op de lange termijn, rekening houdend met de generaties na ons. Wij zijn partner van MVO Nederland, waarmee wij toegang hebben tot actuele kennis en ervaring op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij sluiten ons van harte aan bij de Global Goals en spiegelen ons bedrijfsbeleid aan deze wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

 

People - Sociaal beleid

Wij streven bij Visser & Visser naar de juiste mix van jong talent en ervaren arbeidskrachten. Wij ondersteunen door middel van SROI het arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid, door mensen die verder van de arbeidsmarkt af staan een kans te geven.

Ook op andere vlakken is Visser & Visser sociaal betrokken en actief. We verzorgen regelmatig gastlessen voor middelbaar scholieren en stellen ons bedrijf open voor diverse groepen. Daarnaast steunen wij initiatieven zoals het Annahuis en waren wij 25 jaar geleden een van de oprichters van de Stichting de Herberg. Hier kunnen daklozen of mensen die in sociaal isolement of armoede leven, terecht voor een praatje of ondersteuning op andere wijze. Wij maken jaarlijks een budget vrij voor deze en andere (internationale) doelen.

 

Planet - Duurzaam ondernemen

Voor Visser & Visser is het beheersen en verbeteren van haar milieuprestaties de gewoonste zaak van de wereld. Goed rentmeesterschap en zuinig omgaan met energie zit in onze bedrijfsgenen. Visser & Visser is sinds medio 2013 zelfvoorzienend qua energie. Op het dak van ons bedrijfspand zijn 248 zonnepanelen geplaatst, goed voor meer dan 60.000 kWh aan groene stroom, meer dan onze energiebehoefte van 50.000 kWh. In 2019 namen wij een nieuw bedrijfspand in gebruik, dat eveneens is voorzien van (320) zonnepanelen. Dit in eigen beheer ontwikkelde pand is all-electric en heeft een A++++ energielabel. Dit is de hoogste status, waarmee wij in Breda een van de eersten waren.

Visser & Visser kent geen productieproces waarbij vervuilende afvalstoffen vrijkomen. Restmaterialen worden waar mogelijk hergebruikt en anders gescheiden ingezameld en afgevoerd voor recycling. Dat geldt ook voor het verpakkingsmateriaal dat afkomstig is van onze leveranciers: 95 % hiervan gebruiken wij om de goederen die we aan onze klanten verzenden, te verpakken. Om de papierstroom bij ons en onze klanten te minimaliseren, factureren wij digitaal.

Om deze en andere milieuprocessen te borgen zijn wij ISO 14001:2015 compliance.

 

Profit - Gezonde financiële bedrijfsvoering

Visser & Visser is zich ervan bewust dat de pijlers People en Planet niet zonder de P van Profit kunnen. Wij sturen dan ook op een financieel gezonde bedrijfsvoering. Visser & Visser ontving daarvoor via Graydon een award, waarmee wordt aangetoond dat wij tot de top van financieel gezonde bedrijven behoren en dat relaties verantwoord zaken met ons kunnen doen.

p1938-doneerring

“kalibratie”